Willkommen Esperanto

Koran bonvenon

La Ernst-Moritz-Arndt Gimnazio (EMAG) belegas en la mezo de Domeyer-Parko kaj situas tuj apud la eta Harz-rivero Sieber.

Al nia gimnazio apartenas 644 lernantoj, 68 instruistoj kaj 5 kunlaborantoj. Ni konsideras nin moderna, malfermita, futurorientita lernejo. EMAG ne nur estas la mallongigo de la nomdonanto de nia lernejo, sed anka? estas akronimo por nia gvidmotivo la? la germana „Sukcese kune labori kaj krei“.

La t.n. „EMAG- reto“ montras superrigardon pri nia lerneja programo, la „skemo-bildo“ videbligas nian lernejan kulturon kaj formas la bazon por nia plua lerneja laborado.

Unu el la kernpunktoj de nia laboro estas la sistema evoluigo de nia instrukvalito. La instruoferto en la kromtereno I estas plilar?igita per fakultativaj fakoj, kiel la blov- kaj ar?instrument-klasoj, dulingva instruado pri historio kaj aldone la itala kiel tria fremdlingvo. Tiun lingvon oni povas lerni e? ?is la abiturienta ekzameno. La vasta oferto de specialaj laborgrupoj enkadre de la malfermita tuttaga lerneja programo unuflanke konscie kongruas kun la individuaj interesi?oj de la lernantoj kaj aliflanke tamen plenumas anka? la kriteriojn de evoluigo kaj subtenado. De 01.02.2014 ni apartenas al la kunlaboranta asociaro „Evoluigo de pinttalentuloj OHA1“.

Dum la kvalifikadfazo de la gimnazia supera ?tupo la gelernantoj povas elekti krom lingvaj kaj matematik-sciencaj anka? socisciencajn ?efterenojn.

Enkadre de lernejaj inter?an?programoj kun Francio (Châteaubriant), Italio (Catanzaro), Pollando (Varsovio kaj Góra) kaj Hungario (Budape?to) ni ebligas al niaj gelernantoj kaj en la gastiganta lando kaj hejme internacian kaj interkulturan dialogon kun gejunuloj el e?ropaj landoj.

La atestiloj de „Humana lernejo“, de „E?ropa Mediolernejo“ kaj de „Lions Quest-Lernejo“ atestas pri nia sukcesa laborado en socia, ekologia kaj preventa terenoj. La realigado de la koncepto „Movi?anta Lernejo“ prezentas pluan rimedon en nia lerneja evoluigproceso.

Subtenadon por nia lerneja laborado ni ricevas de nia aktiva lernantara komisiono, de enga?ita gepatra komisiono kaj subtenasocio, kaj de niaj kunlaborantaj partneroj.

 

Brigitte Götz

supera studdirektorino

lernejestrino