Willkommen PL

Serdecznie Witamy

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg położone jest pośrodku pięknego parku Domeyer nad rzeką Sieber.

Do naszego Gimnazjum uczęszcza 644 uczennic i uczniów, a kadra pedagogiczna składa się
z 68 nauczycieli oraz 5 współpracowników.

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą i zorientowaną na przyszłość. "EMAG" to nie tylko skrót imienia i nazwiska patrona szkoły, to także skrót naszego motta "Erfolgreich Miteinander Arbeiten und Gestalten" (Razem skutecznie pracować i tworzyć). Odnośnik  "Netzwerk EMAG" przedstawia przegląd programu szkolnego, natomiast „Leitbild” określa kulturę szkoły oraz stanowi podstawę naszej pracy.

Jednymz głównych punktów naszej działalności jest rozwój i polepszanie jakości metod nauczania. Oferta przedmiotów na poziomie Sekundar I uzupełniona jest zajęciami fakultatywnymi takimi jak, klasy muzyczne (instrumenty dęte i smyczkowe), historia wykładana dwujęzycznie, jak również język włoski jako trzeci język obcy, który może być wykładany do egzaminu maturalnego. Oferta zajęć pozalekcjynych, prowadzonych w ramach otwartej szkoły dziennej, tworzona jest zarówno w oparciu o indywidualne zainteresowania uczniów, jak również odpowiada kryteriom wspierania rozwoju umiejętności. Od lutego 2014 roku należymy do sieci współpracy „Hochbegabung fördern OHA 1” (Wspieranie uzdolnień OHA 1)

Na etapie kwalifikacji do szkoły średniej uczniowe mają możliwość wyboru między profilami: językowym, matematycznym i przyrodniczym, jak również profilem nauk społecznych.

W ramach programów wymiany uczniów,prowadzonych ze szkołami we Francji (Châteaubriant), Włoszech (Catanzaro), Polsce (Warszawa i Góra) i na Węgrzech (Budapest), umożliwiamy uczniom podjęcie międzynarodowego i międzykulturowego dialogu
z nastolatkami z wielu europejskich krajów.

Certyfikaty "Humanitäre Schule" (Humanitarna Szkoła), "Umweltschule in Europa" (Szkoła przyjazna środowisku w Europie) oraz "Lions Quest-Schule" świadczą o naszej skutecznej działalnościw zakresie socjalnym, ekologicznym i prewencyjnym. Wdrażanie koncepcji „Bewegte Schule” (Aktywna Szkoła) stanowi kolejny krok w procesie rozwoju.

Wsparcie dla naszych działań otrzymujemy ze strony aktywnego samorządu uczniowskiego, zaangażowanych rodziców, jak również od grupy wsparcia oraz partnerów.

Brigitte Götz, OStD'

Dyrektorka Szkoły